Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2017

omg-archy
06:07
3593 0593 500
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viapiehus piehus
omg-archy
06:07

October 12 2017

06:23
I'M AN ADULT
Turned an old tweet into a comic and kinda messed up the order of the events, but y'all get the message.

Webtoon | Tapas
Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaanuszka anuszka
omg-archy
06:22
2500 522d 500
omg-archy
06:20
omg-archy
06:20
Łatwo poznać, kiedy działamy wbrew sobie, bo nagle zaczyna nam być smutno, czujemy się niedoceniani, mamy przekonanie, że inni nie wiedzą, jacy jesteśmy naprawdę. Zaczynamy czuć do siebie albo do ludzi żal - o to, że nas nie znają.
Reposted fromavooid avooid vialady-fraser lady-fraser
omg-archy
06:18
2079 c724
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialady-fraser lady-fraser

October 10 2017

06:29
0191 7fe9

leigha48:

🎀

Reposted fromamatore amatore vialady-fraser lady-fraser
omg-archy
06:23
Każdego prawie dnia chciałem coś zrobić, a gdy nadszedł wieczór, przypominałem sobie, żem nic nie zrobił.
— B. Prus
Reposted fromwyliczanka wyliczanka vialady-fraser lady-fraser

October 09 2017

omg-archy
07:09
omg-archy
07:08
Ustrzeż mnie, Panie, od mężczyzny, o którym pomyślę,że jest inny.
— K. Grochola

October 08 2017

omg-archy
09:00
Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Wino to już całkiem inna historia
— Barbra Streisand
Reposted fromoutoflove outoflove viaSenyia Senyia
omg-archy
08:52
7794 b883 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaSenyia Senyia
omg-archy
08:50
To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— Ian Fleming
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSenyia Senyia

October 07 2017

omg-archy
06:51
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso
Reposted fromswojszlak swojszlak vialady-fraser lady-fraser

October 05 2017

omg-archy
20:34
3105 4032
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialady-fraser lady-fraser
omg-archy
20:33
Prawdziwa kobieta ma zasady, ambicje i plany, szacunek do swojego ciała, kocha bezgranicznie i nie zawodzi. Ma również granicę wytrzymałości i nawet kochając całą duszą, wybierze rozstanie zamiast bycie na drugim planie, upominania się o czyjąś uwagę czy żebrania o gest.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialady-fraser lady-fraser
20:04
9423 d30d 500

hazardgear:

knittingproblems:

I need this on a shirt or something

YES.

Reposted fromnighters nighters viaSenyia Senyia
omg-archy
20:03
Reposted fromgruetze gruetze vialady-fraser lady-fraser
omg-archy
20:01
Mężczyzna musi dbać o swoją kobietę, a nie liczyć, że ona będzie go ciągle ogarniać i mu wybaczać.
— kocham mojego brata
Reposted frommissmaya missmaya viaSenyia Senyia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl