Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

omg-archy
19:56
Never planned that one day
I'd be losing you
In another life
I would be your girl
We'd keep all our promises
Be us against the world
— Katy Perry
Reposted fromnivea nivea
omg-archy
19:56
2847 10cb
Reposted fromlanabanana lanabanana viagameofthrones gameofthrones
19:55
Before you say yes, get him angry. See him scared, see him wanting, see him sick. Stress changes a person. Find out if he drinks and if he does, get him drunk - you’ll learn more about his sober thoughts. Discover his addictions. See if he puts you in front of them. You can’t change people, baby girl. If they are made one way, it doesn’t just wear off. If you hate how he acts when he’s out of it now, you’re going to hate it much worse eight years down the road. You might love him to bits but it doesn’t change that some people just don’t fit.
inkskinned, “My father’s recipe for the man I should marry” (via bl-ossomed)
Reposted fromnameherhope nameherhope vianivea nivea
omg-archy
15:20
7678 7462
Reposted fromtrescigarrillos trescigarrillos viapiehus piehus
15:19
omg-archy
08:52
u mnie w mieszkaniu są na zmianę okresy idealnego porządku i skrajnego bajzlu, taka syfusoida
— internetsowe Definicje Mojego Życia (via bash)
Reposted fromgoaskalice goaskalice vianivea nivea
omg-archy
08:52
Jeżeli nie podoba Ci się to, gdzie jesteś, zmień to. Nie jesteś drzewem.
— Jim Rohn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea

July 09 2015

omg-archy
20:38
omg-archy
20:38
Jak to jest, że ta jedna para ramion potrafi dać tyle szczęścia?
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromSabela Sabela viagwiazdeczka gwiazdeczka
omg-archy
20:37
6411 100a 500
Reposted frommartynkowa martynkowa vianivea nivea
omg-archy
08:17

Nig­dy nie miej skru­pułów po­wie­dzieć mężczyźnie, co o nim myślisz. Mężczyżni są ok­ropnie za­rozu­miali. I tak nie uwierzą, jeśli się mówi o nich coś niepochlebnego. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy vianoirceur noirceur

July 08 2015

omg-archy
16:10
0068 ba96
09:55
1778 d737 500
omg-archy
09:54
3949 a80e
Reposted fromrol rol viarulletka rulletka
omg-archy
09:53
8159 a09b 500
Reposted fromfoods foods viagwiazdeczka gwiazdeczka
omg-archy
09:53
omg-archy
09:53
Moja babcia często powtarzała mi: Nigdy nie mów mężczyźnie wszystkiego, dziecko - on i tak tego nie doceni, a będzie chciał więcej i więcej - i to ty będziesz zawsze tą złą. Gdy dasz mu wszystko, co ci zostanie? Musisz mieć swój kawałek siebie, jakiś mały sekret, choćby dotyczył tylko tego, jaką marmoladę lubisz najbardziej. Bo kiedy będzie naprawdę źle, będziesz mogła schować się z tą marmoladą i w jej smaku odnaleźć lekarstwo na twoje łzy.
— Alice Bloom
Reposted frompasazerka pasazerka viakasmii kasmii
omg-archy
09:51
Reposted fromdanio danio
omg-archy
09:51
Reposted frombluuu bluuu vianivea nivea

July 07 2015

omg-archy
21:20
4504 41ad
Reposted frommaniamania maniamania vianivea nivea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl