Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2017

16:46
6303 c2f6 500

nevercomestheday:

it’s john oliver’s 40th birthday today, and as you can see, he couldn’t be happier. =) happy birthday to my favorite nearsighted parrot! <3 <3 <3

Reposted frombwana bwana viaanuszka anuszka
16:46
3475 84cd

naamahdarling:

did-you-kno:

Kuli the one-eyed cat started surfing when he was 6 months old after being rescued from the streets of Honolulu. He has no fear of water because he was bathed a lot while recovering from eye surgery.

As far as surfing cats go, Kuli is a pro - although he does wear a teeny-tiny-yet-functional life preserver on occasion.

He seems pretty content with life, even immediately following surgery.

I just want to point out that you may never again see another photo that includes a one-eyed cat, drenched in water, floating on a surfboard, perfectly chill, in front of a double rainbow.

Source

This is the most magnificent photo I have ever seen.

Reposted frommythicgeek mythicgeek viaanuszka anuszka
omg-archy
16:41
Bo krótki czas jest zawsze lepszy niż żaden.
— Stephen King
Reposted fromsummerkiss summerkiss viapiehus piehus

April 25 2017

17:03
4996 b845 500
omg-archy
16:19
1108 c0ee 500
Reposted fromoll oll viapiehus piehus

April 21 2017

omg-archy
22:37
Reposted frommadn madn viaSenyia Senyia
omg-archy
22:25
2197 4ea5
Reposted fromimyours imyours viapiehus piehus
omg-archy
22:22

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapiehus piehus
22:19
5540 f054

Ernst Haas - Central Park, Spring 1970

Reposted fromLittleJack LittleJack viapiehus piehus
22:18
5376 6a0e 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viapiehus piehus
omg-archy
22:15
Reposted fromcarfreitag carfreitag viapiehus piehus
omg-archy
22:04
1911 e5ed
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaSenyia Senyia
omg-archy
21:59
9002 fd11
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSenyia Senyia

April 20 2017

omg-archy
09:26
Reposted frommeem meem viaanuszka anuszka
09:24
6936 5a16 500
Reposted fromishtarelisheba ishtarelisheba viaanuszka anuszka

April 15 2017

omg-archy
08:06

April 12 2017

omg-archy
13:34
Reposted fromredux redux viaSzavislav Szavislav
omg-archy
13:28
Ludzie, których kochałem w swoim życiu, nigdy nie byli łatwi do kochania. Nie przywykłem do normalności. Za to przywykłem do katastrof.
— Augusten Burroughs
omg-archy
13:21
Ciągle słyszę o młodszych koleżankach: "taka ładna, a sama". Jakby bycie samemu było okropne. Uważam, że nie ma co wiązać się z byle kim. Namawiam wszystkie panie, by zamiast jeść z podłogi brudną kanapkę, napiły się wody i poczekały na smaczny obiad.
— Hanna Bakuła
Reposted frommefir mefir vianecropixie necropixie
omg-archy
13:13
I've gotten to the point where the label of 'best friend' is so ridiculous. If you have three people in your life that you can trust, you can consider yourself the luckiest person in the whole world. 
— Selena Gomez
Reposted frommefir mefir vianecropixie necropixie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl