Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

omg-archy
21:19
0230 33cf
Reposted fromstudentka934 studentka934 vianivea nivea
omg-archy
21:19
Cytując Hamleta, akt piąty, scenę pierwszą, wers 425: NIE.
— legendarnie
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viapiehus piehus
omg-archy
21:17
Zbyt szybko zapominacie, że rozbudzona przez was miłość może ciąć niczym ostrze.
— Jacqueline Carey
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea
omg-archy
21:17
Gdzie się jedno kończy, a drugie zaczyna i skąd można wiedzieć, kiedy miłość jest najbardziej ślepa?
— V.C. Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea
omg-archy
21:16
Skup się na tym, kim chcesz być, i daj sobie czas. Jeśli będziesz wytrwale pracował, aby dojść do czegoś i od początku zdasz sobie sprawę, że nic co wartościowe nie przychodzi łatwo, a mimo wszystko będziesz parł do przodu, na pewno osiągniesz swój cel.
— V.C. Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea
omg-archy
21:16
Dowiedzieliśmy się, że miłość jest jak bańka mydlana: jednego dnia pięknie lśni, drugiego dnia już jej nie ma.
— V.C. Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea
omg-archy
21:16
Miłość przychodzi nieproszona.
— V.C. Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea
omg-archy
21:15
- Mam czyste sumienie.
- Tak? Co za to kupisz?
— V.C. Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea
omg-archy
21:15
To właśnie robią ludzie w tym chaotycznym świecie(…): odchodzą, kiedy chcą. Znikają, wracają, potem znowu znikają. A ty zostajesz z tym sam i musisz się jakoś pozbierać.
— Lauren Oliver
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea
omg-archy
21:14
Pamięć bywa ułomna - myślałem, że cię nie zapamiętam, a nie potrafię zapomnieć.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea
omg-archy
21:14
Pozbawił cię tego, co teoretycznie ci się należało - teoretycznie, bo tak naprawdę nic i nigdy ci się nie należy. Zastąpił cię kimś innym.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea
omg-archy
21:12
Nikt bez twego pozwolenia nie może sprawić, że poczujesz się gorsza.
— Eleanor Roosevelt
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea
omg-archy
21:11
Każde nieszczęście musi mieć swój głębszy sens. Nie może być tak, że człowiek poświęca ból i łzy za coś bezsensownego.
— Constanze Köpp
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea
omg-archy
21:10
Potem wrócę do domu i będę żyć dalej. To naturalna kolej rzeczy. Trzeba nauczyć się z tym żyć.
— Kevin Brooks
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea
omg-archy
21:10
Żeby wreszcie zdarzyło się w twoim życiu coś, co sprawi, że przestaniesz być tak cholernie smutna.
— Randka w ciemno
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea
omg-archy
21:10
Czasami już tak jest, że nawet jeśli kogoś za bardzo nie znamy, może nam mącić w głowie. Wtedy nie liczy się ilość informacji na temat tej osoby, a to ile motyli w brzuchu po sobie zostawia.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea
omg-archy
21:10
[…] że owszem, wszyscy faceci to złamasy, i owszem, wszystkie kobiety to zdziry, ale nie ma na świecie nic piękniejszego niż to, co może się wydarzyć między takim złamasem a taką zdzirą, kiedy się kochają.
— Anna Gavalda
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea
omg-archy
21:09
Może zamiast z takim zaangażowaniem planować następne wakacje, zorganizuj sobie życie, od którego nie będziesz chciał uciekać.
— Seth Godin
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea
omg-archy
21:09
5591 d761
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea
omg-archy
21:08
Nie łudź się mała i przestań udawać kogoś, kim nie jesteś.
— Pierwsza miłość
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl