Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2017

09:24
5038 92da 500
Reposted fromtwice twice viapiehus piehus
omg-archy
09:14
1132 8ad6
Reposted frometernaljourney eternaljourney viakasmii kasmii

June 09 2017

omg-archy
17:45
Czasem mam wrażenie jakbym przegapiła coś jednorazowego, jakiś pociąg, który przyjeżdża raz w życiu, i wszyscy wsiedli do niego beze mnie.
— Zeruya Shalev
Reposted fromday11shadow day11shadow viapiehus piehus
omg-archy
17:44
3726 233b
Reposted fromspring-flow spring-flow viapiehus piehus
17:43
7110 3fec 500
Reposted frombambii bambii viaSenyia Senyia

June 08 2017

15:34
1630 a1d0 500
Reposted fromamatore amatore viaSenyia Senyia
omg-archy
15:33

rodneykong:

holy shit can you even see how fucking adorable this is im smiling so hard rn

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viaSenyia Senyia
omg-archy
15:32
0060 0ac0 500
Reposted fromverronique verronique viaSenyia Senyia
omg-archy
15:31
Reposted fromnaich naich viaSenyia Senyia
15:03
And when you look at her,
if you do not feel blessed
to have her.
She is not yours to keep.
She is another man’s blessing.
— Pierre Jeanty (via poemsporn)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viazapachsiana zapachsiana

June 07 2017

omg-archy
19:49
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir viazapachsiana zapachsiana
omg-archy
19:45
7959 d397
Reposted fromForePlay ForePlay viapiehus piehus
omg-archy
19:44
  Nie ma nic gorszego, niż kochać kogoś, kto wciąż będzie cię rozczarowywał.
— House
Reposted fromApriloNeil ApriloNeil viapiehus piehus
omg-archy
19:44
omg-archy
19:41
Reposted fromcarfreitag carfreitag viapiehus piehus
19:40
7206 dec2
Trust.

He didn’t let the pup fall the first time, and so the pup did not hesitate to trust the second time. I love this.

Reposted frominsomniasmile insomniasmile viapiehus piehus
19:36
7880 2808

untexting:

gifsboom:

Little Duck Feeding The Fish.

this is amazing

Reposted fromclocktown clocktown viaSenyia Senyia

June 06 2017

omg-archy
14:35
Untitled
Reposted fromweightless weightless viapiehus piehus

June 05 2017

omg-archy
19:26
Pozwól, aby ktoś zaczął Cię zdobywać, walczyć o Ciebie. Aby ktoś czuł, że musi zasłużyć na to, by Cię mieć. Żeby pomyślał, że to właśnie Ty jesteś z tej wyższej półki i że musi sprostać wyzwaniu. Coś, co jest trudne do zdobycia, jest dużo bardziej szanowane i cenione niż to, co samo przychodzi bez wysiłku.
— Marcin Szczygielski
omg-archy
19:25
9303 ab6f
Reposted frommarzyciel marzyciel viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl