Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2017

06:30
6101 b3b0 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost vialexi lexi
omg-archy
06:24
Na jak długo musiałabym zniknąć, żebyś poczuł, że Ci mnie brakuje?
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapiehus piehus

July 07 2017

omg-archy
14:00
7598 2225
Reposted fromkarahippie karahippie viaanuszka anuszka
omg-archy
14:00
Reposted fromsuperfly superfly vialexi lexi

July 06 2017

18:55
0017 3207 500
Reposted fromkulamin kulamin viapiehus piehus
omg-archy
18:52
3858 6122 500
18:51
8288 f313 500
omg-archy
18:49
6738 a29d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapiehus piehus

July 05 2017

omg-archy
15:01
3996 794b 500
Reposted fromkaiee kaiee viaSenyia Senyia
omg-archy
15:00
niektórzy ludzie swoją obecnością na chwilę nam pomagają. A potem swoim zniknięciem, sprawiają że czujemy się gorzej niż zanim ich poznaliśmy
— Maryiczary
Reposted fromshitsuri shitsuri viaSenyia Senyia
omg-archy
14:58
Chciałabym Ci napisać, że tęsknię.  
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viapiehus piehus
omg-archy
14:57
4819 bc3b 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapiehus piehus
14:56
Dziś chyba wiem, że życie nie miało nas w planach.
— (via upadly-poeta)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viapiehus piehus
omg-archy
14:54
Kornelu! Piszę bez żadnego przymiotnika,żebyś się troszeczkę zaniepokoił. Jeżeli już to uczyniłeś, to mogę teraz dodać, ze bardzo Cię kocham.
— Wisława Szymborska
Reposted fromlakonika lakonika viapiehus piehus
omg-archy
14:49
7471 bb05
Reposted fromcalifornia-love california-love

July 02 2017

omg-archy
18:53
Są oceany nigdy niewypłakanych łez kobiecych, gdyż kobiety nauczono zabierać do grobu własne sekrety, sekrety matek i ojców, sekrety mężczyzn i społeczeństwa. Świat uważa płacz kobiety za rzecz niebezpieczną, bo łzy otwierają zaryglowane bramy do sekretów tajonych na dnie serca. W rzeczywistości dla dobra dzikiej duszy lepiej jest płakać.
— C.P. Estes, Biegnąca z wilkami
Reposted frombeltane beltane vianoirceur noirceur
omg-archy
18:50
2648 c296
Reposted fromcalifornia-love california-love viapiehus piehus
omg-archy
18:50
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapiehus piehus
omg-archy
18:48
4141 a950 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viapiehus piehus
18:46
8367 cf0c
Reposted fromamatore amatore viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl