Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

omg-archy
20:25
omg-archy
20:11
8241 4660 500
Reposted fromteijakool teijakool viaSenyia Senyia

July 24 2017

omg-archy
15:49
2747 795a
Dean, so accurate.
Reposted fromhalucine halucine viapiehus piehus
15:46
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viapiehus piehus
omg-archy
15:45
Dlaczego miałaby trwać w związku na przeczekanie, każdego dnia udawać, oszukiwać własne serce? Poczeka. Poczeka na mężczyznę swojego życia. Na fajerwerki. Na grzmoty. Na smutek, ale prawdziwy. Na złość, ale szczerą. Na uwielbienie. Na miłość.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viapiehus piehus
omg-archy
15:43
9347 120d
Reposted fromzciach zciach viaSenyia Senyia
omg-archy
15:42
5917 31a4 500
Reposted fromtfu tfu viaSenyia Senyia
omg-archy
15:42
4834 6880
Reposted fromkarahippie karahippie viaSenyia Senyia

July 22 2017

omg-archy
12:40
3043 225f 500
Reposted fromyourholypope yourholypope viaSenyia Senyia
12:32
9987 83dc 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viapiehus piehus
omg-archy
12:20
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianoirceur noirceur
omg-archy
12:17
I przychodzi taki dzień, że przestaje Ci zależeć. Nie tylko na nim, ale na wszystkim. Wszystko przestaje być ważne i traci sens.Nie rozumiesz po co się budzisz, po co zasypiasz. Przecież i tak nie masz dla kogo.
Reposted fromunforgiving unforgiving vianoirceur noirceur
omg-archy
12:17
Smutno mi za tym wszystkim dalekim, co mogłem nazywać moim.
— Tadeusz Makowski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianoirceur noirceur
omg-archy
12:16
"Czasem lepiej stracić kogoś na zawsze, niż ciągle spotykać, wiedząc, że to koniec."
— Izabela Sowa - "Herbatniki z jagodami"
— zgadzam się z tym w 100%
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianoirceur noirceur
omg-archy
12:15
2411 f431 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianoirceur noirceur
12:14
The best portion of your life will be the small, nameless moments you spend smiling with someone who matters to you.
Unknown
(via wordsnquotes)
omg-archy
12:11
5226 4922 500
Reposted fromtfu tfu viaSenyia Senyia
omg-archy
10:47
5454 950d
Reposted fromteijakool teijakool
omg-archy
10:28
5584 9ce9 500
Reposted fromstroschek stroschek

July 18 2017

omg-archy
20:28
2431 c628
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viazapachsiana zapachsiana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl