Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2017

omg-archy
10:50
1069 f42c 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaSenyia Senyia
omg-archy
10:49
Nie wiem jak się nie bać. Wiem, co pomaga w likwidowaniu lęku. (...) Bez wątpienia - regularne spanie w jednym łóżku z osobą, o której wiemy, że gdy będziemy mieli 39 stopni gorączki, ona pójdzie nam do apteki i ugotuje nam rosół.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromherside herside vianoirceur noirceur
omg-archy
10:48
Są dwa rodzaje czekania.
Jest czekanie, które cierpliwie znosisz dla czegoś, czego jesteś pewny, że nadejdzie. Wcześniej lub później. To jak czekanie na pociąg, autobus, lub przyjęcie, na którym może być absolutnie przystojny chłopak.
Jest jeszcze czekanie na coś, co być może nigdy się nie ziści. Nawet nie wiesz na co dokładnie czekasz, ale masz na to nadzieje. Modlisz się o to. Wyobrażasz sobie to i żyjesz dla tego. To rodzaj czekania, który uderza pięścią w Twoje serce.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianoirceur noirceur
omg-archy
10:47
8411 557b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSenyia Senyia
omg-archy
10:47
9267 74bd 500
PAMIĘTAM I SZANUJE .
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viaSenyia Senyia
omg-archy
10:46
2566 432a 500
Reposted fromnonapewno nonapewno vianoirceur noirceur
omg-archy
10:43
Różnicą między tym, kim jesteś, a tym, kim chciałabyś być, jest to, co robisz.
— Laurelin Paige
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSenyia Senyia
omg-archy
10:43
- Jestem zmęczony myśleniem o tym czego mi nie mówisz.
- Czyli źle ci ze mną??
- Nie. Źle mi jak ze mną nie rozmawiasz.
Reposted fromdygoty dygoty viaSenyia Senyia
omg-archy
10:39
1047 4979 500
Reposted fromverronique verronique viamoviesss moviesss
omg-archy
10:38
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. 
— Tove Jansson
Reposted fromnoicoztego noicoztego vianoirceur noirceur
omg-archy
10:38
0233 78bf
Reposted fromgug gug viaanuszka anuszka

July 30 2017

omg-archy
10:39
6256 0f41 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
omg-archy
08:19
Przepraszam dawną miłość, że nową uważam za pierwszą. 
— W. Szymborska
Reposted frommadeliine madeliine vianoirceur noirceur
omg-archy
08:18
Reposted frommayamar mayamar viaSenyia Senyia
omg-archy
08:12
3519 cb90
Reposted fromfungi fungi viaSenyia Senyia

July 29 2017

omg-archy
11:26
3693 86ff
Reposted fromoutoflove outoflove viaSenyia Senyia
omg-archy
11:24
9766 528a 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaSenyia Senyia
omg-archy
07:40
I uwierz, nikogo nie obchodzi, że nie dajesz sobie rady.
— true
omg-archy
07:38
9761 7257
Reposted fromspes spes viamala-mi-w-glanach mala-mi-w-glanach
omg-archy
07:38
Tak bardzo chcesz czuć się potrzebna i tak bardzo wiesz, że nie jesteś.
— za bardzo...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl