Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 05 2017

omg-archy
20:33
Prawdziwa kobieta ma zasady, ambicje i plany, szacunek do swojego ciała, kocha bezgranicznie i nie zawodzi. Ma również granicę wytrzymałości i nawet kochając całą duszą, wybierze rozstanie zamiast bycie na drugim planie, upominania się o czyjąś uwagę czy żebrania o gest.
— Autor nieznany
20:04
9423 d30d 500

hazardgear:

knittingproblems:

I need this on a shirt or something

YES.

Reposted fromnighters nighters viaSenyia Senyia
omg-archy
20:03
omg-archy
20:01
Mężczyzna musi dbać o swoją kobietę, a nie liczyć, że ona będzie go ciągle ogarniać i mu wybaczać.
— kocham mojego brata
Reposted frommissmaya missmaya viaSenyia Senyia
20:01
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viaSenyia Senyia
omg-archy
19:59
Nikt nie powiedział, że dobre decyzje nie będą Cię ranić.
Reposted fromkitana kitana viaSenyia Senyia
19:58
Jeśli ktoś sprawia, że się uśmiechasz to nie udawaj, że to nic nie znaczy.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viaSenyia Senyia
19:57
4420 5607 500
Reposted fromamatore amatore viapiehus piehus
omg-archy
19:56

- Kto normalny kupuje dziś dziewczynie kwiaty bez okazji?

- A co w tym dziwnego? Przecież chodzi o to, żeby była szczęśliwa.

— Ł. o.O
Reposted fromin-flagranti in-flagranti viapiehus piehus

October 01 2017

07:25
2058 922c 500

cupcakelogic:

garlick

Reposted fromaoi-herondale aoi-herondale viaethiel ethiel

September 25 2017

omg-archy
16:44
3233 3adf 500
omg-archy
16:20
Pogubiłam się już w liczbie rozczarowań.
omg-archy
16:15
(...) kłopot polega często na tym, że obie strony pragną tego samego, lecz mówią innym językiem lub w ogóle nie mówią.
— Z. Celmer
omg-archy
16:15
omg-archy
16:15
Życie zaczyna się dopiero wtedy, gdy masz je z kim spędzić. 
omg-archy
16:14

Perfumuj się tam, gdzie chcesz być całowana.

— Coco Chanel
omg-archy
16:13

Kobieta potrzebuje bliskości mężczyzny,

a nie świadomości że jest zajęta.

omg-archy
16:12
Zastanawiam się, ilu osobom nie udaje się być z tymi, których pragną i kończą z innymi tylko z rozsądku.
— Fannie Flagg - Smażone zielone pomidory
Reposted fromdelain delain viaSenyia Senyia
omg-archy
16:11
omg-archy
16:10

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boje się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl