Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2017

omg-archy
21:59
4732 e8e0 500
Reposted fromsilkydreams silkydreams viaSenyia Senyia
21:58
Sponsored post
feedback2020-admin
04:05

November 11 2017

20:55
4908 6cd2 500
Reposted fromryliceracc ryliceracc viaSenyia Senyia

October 30 2017

22:29
0429 1d55 500
Reposted fromstrzepy strzepy viazapachsiana zapachsiana

October 13 2017

omg-archy
06:07
3593 0593 500
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viapiehus piehus
omg-archy
06:07

October 12 2017

06:23
I'M AN ADULT
Turned an old tweet into a comic and kinda messed up the order of the events, but y'all get the message.

Webtoon | Tapas
Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaanuszka anuszka
omg-archy
06:22
omg-archy
06:20
omg-archy
06:20
Łatwo poznać, kiedy działamy wbrew sobie, bo nagle zaczyna nam być smutno, czujemy się niedoceniani, mamy przekonanie, że inni nie wiedzą, jacy jesteśmy naprawdę. Zaczynamy czuć do siebie albo do ludzi żal - o to, że nas nie znają.
Reposted fromavooid avooid viamala-mi-w-glanach mala-mi-w-glanach
omg-archy
06:18

October 10 2017

06:29
0191 7fe9

leigha48:

🎀

omg-archy
06:23
Każdego prawie dnia chciałem coś zrobić, a gdy nadszedł wieczór, przypominałem sobie, żem nic nie zrobił.
— B. Prus

October 09 2017

omg-archy
07:09
omg-archy
07:08
Ustrzeż mnie, Panie, od mężczyzny, o którym pomyślę,że jest inny.
— K. Grochola

October 08 2017

omg-archy
09:00
Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Wino to już całkiem inna historia
— Barbra Streisand
Reposted fromsilkydreams silkydreams viaSenyia Senyia
omg-archy
08:52
7794 b883 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaSenyia Senyia
omg-archy
08:50
To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— Ian Fleming
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSenyia Senyia

October 07 2017

omg-archy
06:51
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso

October 05 2017

omg-archy
20:34
3105 4032
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...